4ο Ενημερωτικό Δελτίο για το έργο BlendIn!

Το 4ο Ενημερωτικό Δελτίο για το έργο BlendIn, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορείτε να το βρείτε εδώ.