Αναζητάμε Σύμβουλο ανάπτυξης και υλοποίησης Εθνικών και Ευρωπαϊκών έργων και προγραμμάτων

Η Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών EEO GROUP AE μέλος του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΑΚΜΗ, με πολύχρονη παρουσία στο χώρο σε Ελλάδα και εξωτερικό, αναζητά:

Σύμβουλο ανάπτυξης και υλοποίησης Εθνικών και Ευρωπαϊκών έργων και προγραμμάτων

(Κωδικός Θέσης: M015)

Περιγραφή θέσης:

 • Υλοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών έργων της εταιρείας – συμμετοχή στις ομάδες εργασίας
 • Υποστήριξη της εταιρείας στη διαδικασία συγγραφής τεχνικών προσφορών για τη συμμετοχής της σε διαγωνισμούς έργων σε Εθνικό (Προγράμματα ΕΣΠΑ) καθώς και σε Ευρωπαϊκό (Erasmus +, Europeaid, Grants κτλ)

Προφίλ Υποψηφίου (Κύρια Προσόντα)

 • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης καθώς και Μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών
 • Απαραίτητη εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη Γνώση Αγγλικών. Επιθυμητή η γνώση μιας δεύτερης γλώσσας
 • Άριστη γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή – MS Office (κυρίως Excel και μορφοποίηση κειμένων word)
 • Υπευθυνότητα, συνέπεια και τήρηση αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων
 • Διοικητικές, οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ομαδικό πνεύμα, άνεση στις επαγγελματικές σχέσεις, εμπιστευτικότητα, δυναμικότητα, εργατικότητα

Η εταιρεία μας προσφέρει:

 • Μόνιμη απασχόληση και συνεχή εκπαίδευση
 • Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Δυνατότητες και προοπτικές εξέλιξης σε ένα σύγχρονο & ανταγωνιστικό περιβάλλον

Παρακαλώ όπως αποστείλετε άμεσα το βιογραφικό σας σημείωμα με αναφορά στον κωδικό της θέσης στο παρακάτω email επικοινωνίας:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

*Τα στοιχεία των αιτήσεων θα παραμείνουν εμπιστευτικά
* Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τις/τους υποψήφιες/ους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.