Ναυτιλια

Πως λειτουργούμε:

Η ελληνική ναυτιλία αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της εθνικής οικονομίας με συνεισφορά στο ΑΕΠ παρόμοια με αυτή του τουρισμού, χωρίς να χρειάζεται αντίστοιχες υποδομές.

Ο ΕΕΟ Group, στα πλαίσια του Ομίλου Ακμή, συνεργάζεται με το Μητροπολιτικό Κολέγιο και το αντίστοιχο πρόγραμμα ναυτιλιακών σπουδών υπό το University of Solent, καθώς και με καταξιωμένες ναυτιλιακές εταιρείες. Για αυτό το λόγο, είμαστε σε θέση:

  • Να γνωρίζουμε τις σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο της ναυτιλίας, τόσο στη διαχείριση, όσο και στην εφαρμογή του αντίστοιχου διεθνούς νομικού πλαισίου.
  • Να χαρτογραφούμε τις εκπαιδευτικές ανάγκες των στελεχών των ναυτιλιακών γραφείων, των στελεχών των πλοίων, αλλά και των ελεύθερων επαγγελματιών του κλάδου.
  • Να ενσωματώνουμε την τεχνογνωσία από άλλους κλάδους (τεχνολογία-επικοινωνία) στις ανάγκες κάθε ναυτιλιακής επιχείρησης.

Αποτέλεσμα:

  • Σχεδιάζουμε εκπαιδευτικά προγράμματα που ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου τομέα.
  • Συνδυάζουμε τις απαιτούμενες οριζόντιες δεξιότητες για εφαρμογή σε όλες τις θέσεις του κλάδου, με τις απαραίτητες κάθετες δεξιότητες για την αντίστοιχη εφαρμογή σε συγκεκριμένες θέσεις εργασίας.
  • Παρέχουμε εισηγητές με εξειδικευμένη γνώση του ναυτιλιακού τομέα, με την απαραίτητη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα