ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ

Γενικές Πληροφορίες

Η γνώση των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και διάθεσης φαρμάκου συνιστά μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τόσο για τα στελέχη σε ατομικό επίπεδο, όσο και για τις ίδιες της επιχειρήσεις.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας και τις συναφείς με αυτά έννοιες και πρακτικές, σε συνδυασμό με το ευρύτερο ιστορικό και νομικό πλαίσιο που διέπει τον κλάδο του φαρμάκου στην Ελλάδα.

 

Περιεχόμενα

Απευθύνεται σε

Στελέχη φαρμακευτικών εταιρειών, στελέχη φαρμακαποθηκών, ιατρικούς επισκέπτες και, γενικά, στα στελέχη που εμπλέκονται στη διακίνηση του φαρμάκου και χρειάζεται να γνωρίζουν ζητήματα που αφορούν στην ολική ποιότητα, καθώς και στο νομικό πλαίσιο που αναφέρεται σε αυτήν.

Πληροφορίες