ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ

Γενικές Πληροφορίες

Ο ιατρικός επισκέπτης είναι ο εξειδικευμένος επιστημονικός συνεργάτης, μια δυναμική ειδικότητα στην οποία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό η επιτυχία των πωλήσεων των αντίστοιχων προϊόντων των φαρμακευτικών εταιρειών και βιομηχανιών, των αντιπροσωπειών ιατρικού εξοπλισμού, αναλωσίμων και καλλυντικών και των ιδιωτικών οργανισμών που ασχολούνται με θέματα υγείας.

Για αυτό το λόγο, ο ιατρικός επισκέπτης πρέπει να διαθέτει μια πληθώρα γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε να είναι αποτελεσματικός στη διεκπεραίωση της εργασίας του. Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να εφοδιάσει τον ιατρικό επισκέπτη με τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να είναι ολοκληρωμένος γνώστης του αντικειμένου του και να η δημιουργεί το κατάλληλο πλαίσιο εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες του και τους πελάτες του.

 

Περιεχόμενα

Απευθύνεται σε

Στελέχη επιχειρήσεων στον κλάδου του φαρμάκου που ξεκινούν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία ως ιατρικοί επισκέπτες. Σε έμπειρους ιατρικούς επισκέπτες οι οποίοι θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, με όλες τις σύγχρονες προσεγγίσεις στο χώρο του συγκεκριμένου επαγγέλματος και να βελτιώσουν τις δεξιότητες και ικανότητες τους ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί και ανταγωνιστικοί, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες τους.

Πληροφορίες