ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Γενικές Πληροφορίες

Ο κλάδος του φαρμάκου στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από έντονη εξωστρέφεια. Οι ελληνικές φαρμακευτικές εταιρείες παράγουν κυρίως επώνυμα γενόσημα φάρμακα (branded generics), τα οποία εξάγουν διεθνώς, σε περισσότερες από 60 χώρες παγκοσμίως, ιδίως στην Ευρώπη (Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ιταλία, κ.α.). Στο πλαίσιο αυτό, αποτελεί κομβικής σημασίας για τα στελέχη των φαρμακευτικών επιχειρήσεων η γνώση των βασικών αρχών και λειτουργιών του διεθνούς εξαγωγικού εμπορίου.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να εφοδιάσει τα στελέχη του κλάδου με τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να παραμένουν ανταγωνιστικά σε συνθήκες διεθνούς εμπορίου και να μπορούν να διατηρήσουν την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων εντός των οποίων εργάζονται.

 

Περιεχόμενα

Απευθύνεται σε

Διευθυντικά στελέχη τα οποία εμπλέκονται στις εξαγωγικές δραστηριότητες της επιχείρησης τους. Στελέχη τα οποία θέλουν να εμπλακούν στο διεθνές εξαγωγικό εμπόριο και χρειάζονται γνώση του αντίστοιχου πλαισίου. Στελέχη που θέλουν να παραμένουν ενημερωμένα για τις τρέχουσες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις σε σχέση με το διεθνές εμπόριο.

Πληροφορίες