ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Γενικές Πληροφορίες

Το στέλεχος διαχείρισης αποθήκης φαρμακευτικών προϊόντων αποτελεί μία από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες ειδικότητες. Η Ελλάδα κατατάσσεται μεταξύ των  πέντε πρώτων χωρών της Ε.Ε. σε αριθμό φαρμακαποθηκών και πρώτη σε αριθμό φαρμακείων ανά 10.000 κατοίκους.

Με δεδομένο και τις ιδιαίτερες συνθήκες που διέπουν την αποθήκευση των φαρμακευτικών προϊόντων, το στέλεχος διαχείρισης της αποθήκης χρειάζεται να έχει ευρύτερη γνώση των διαδικασιών αποθήκευσης και των ιδιαιτεροτήτων των φαρμακευτικών προϊόντων.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος, είναι να εφοδιάσει το στέλεχος διαχείρισης αποθήκης, με τις απαραίτητες γνώσεις, για την αποτελεσματική και αποδοτική αποθήκευση των φαρμακευτικών προϊόντων.

 

Περιεχόμενα

Απευθύνεται σε

Στελέχη που έχουν την ευθύνη διαχείρισης φαρμακαποθηκών. Στελέχη που επιδιώκουν την εξειδίκευση τους στη λειτουργία των φαρμακαποθηκών. Στελέχη που ενδιαφέρονται για τις βασικές αρχές των Logistics και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Πληροφορίες