Φαρμακο

Πως λειτουργούμε:

Ο χώρος του φαρμάκου και της φαρμακοβιομηχανίας είναι από τους πιο σημαντικούς για κάθε χώρα, με σημαντικές οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές προεκτάσεις.

Ο EEO Group αντιλαμβανόμενος τη σημασία του συγκεκριμένου τομέα έχει συνεργαστεί με την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) για την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο χώρο του φαρμάκου. Για αυτό το λόγο, είμαστε σε θέση:

  • Να γνωρίζουμε τις εκπαιδευτικές ανάγκες των φαρμακοβιομηχανιών.
  • Να αναλύουμε τις ειδικές συνθήκες και την τεχνογνωσία που διέπουν τη βιομηχανία του φαρμάκου.
  • Να χαρτογραφούμε τις απαραίτητες δεξιότητες για να παραμένει ανταγωνιστικό το, υψηλού επιπέδου, προσωπικό των φαρμακοβιομηχανιών.
  • Να εντοπίζουμε τις ανάγκες για τις αναδυόμενες νέες θέσεις εργασίας στο χώρο και τις απαραίτητες, συναφείς με το αντικείμενο, δεξιότητες.

Αποτέλεσμα:

  • Σχεδιάζουμε εκπαιδευτικά προγράμματα που ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου βιομηχανικού τομέα.
  • Συνδυάζουμε τις απαιτούμενες οριζόντιες δεξιότητες για εφαρμογή σε όλες τις θέσεις του κλάδου, με τις απαραίτητες κάθετες δεξιότητες για την αντίστοιχη εφαρμογή σε συγκεκριμένες θέσεις εργασίας.
  • Προχωρούμε σε αγαστή συνεργασία με την ΠΕΦ, ώστε να ενσωματώνουμε τις γενικές τάσεις εκπαίδευσης του κλάδου στις ειδικές απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης.
  • Παρέχουμε τους κατάλληλους εισηγητές με την αντίστοιχη εξειδικευμένη γνώση.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα