Διαγνωση Εκπαιδευτικων Αναγκων

Η πραγματικότητα:

 • Κάθε επιχείρηση που θέλει να είναι ανταγωνιστική και να αναπτύσσεται οφείλει να επενδύει στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της.
 • Για τις ελληνικές επιχειρήσεις και τις δεδομένες οικονομικές συνθήκες εντός των οποίων λειτουργούν, η επένδυση στην εκπαίδευση συνεπάγεται και κόστος το οποίο οφείλουν να λάβουν σοβαρά υπόψη τους.
 • Συνεπώς, κομβικό σημείο στην ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση αποτελεί ο σχεδιασμός αποδοτικών, από άποψη κόστους και ROI, εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Πως λειτουργούμε:

Ο ΕΕΟ Group, έχοντας συνεργαστεί με μερικούς από τους σημαντικότερους επαγγελματικούς φορείς της χώρας μπορεί και σχεδιάζει αποδοτικά εκπαιδευτικά προγράμματα που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας της κάθε επιχείρησης.

Χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα μεθοδολογικά εργαλεία ανίχνευσης και διάγνωσης των εκπαιδευτικών αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού.

Τα βασικά βήματα που ακολουθούμε είναι:

 1. Καθορίζουμε από κοινού με την επιχείρηση τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας σε συνδυασμό με τον αντίστοιχο επιχειρηματικό στόχο.
 2. Εμπλέκουμε, όπου είναι απαραίτητο, στη διαδικασία και το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης και συλλέγουμε πληροφορίες από αυτό, μεταξύ άλλων, μέσω:
  • Της παρατήρησης του στο χώρο εργασίας του
  • Διεξαγωγής προσωπικών συνεντεύξεων
  • Συζήτησης μέσω focus group, ιδανικά των τμημάτων για τα οποία προορίζεται η εκπαίδευση
  • Παράθεσης στοχευμένων ερωτηματολογίων
  • Ψυχομετρικών τεστ
  • Ανάλυσης της απόδοσης
 3. Προχωρούμε στον καθορισμό των απαιτούμενων ικανοτήτων και δεξιοτήτων που χρειάζεται να βελτιωθούν μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 4. Εντοπίζουμε τα κενά μεταξύ των δεξιοτήτων που υπάρχουν και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη θέση.
 5. Επιλέγουμε τις κατάλληλες εκπαιδευτικές μεθόδους.
 6. Φροντίζουμε ώστε το επιλεγμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να είναι αποδοτικό και με την καλύτερη δυνατή σχέση κόστους-οφέλους για την επιχείρηση.

Συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας για την καλύτερη δυνατή ανάλυση της λειτουργίας της επιχείρησης τους.

Η πολυετής εμπειρία μας σε διεθνή και εθνικά προγράμματα χρηματοδότησης μας επιτρέπει την εξεύρεση και ανάλυση δυνητικών χρηματοδοτήσεων για τα αντίστοιχα προγράμματα εκπαίδευσης.