ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

Γενικές Πληροφορίες

Το Μάνατζμεντ αποτελεί μια δυναμική και μεταβαλλόμενη διαδικασία, η οποία ξεκινά από το άτομο, επεκτείνεται στην οικογένεια, τον ευρύτερο κοινωνικό κύκλο, την επιχείρηση, την πολυεθνική επιχείρηση. Είναι μια διαδικασία, η οποία ενσωματώνει πρακτικές, μεθόδους και εμπειρίες που διαφοροποιούνται από άνθρωπο σε άνθρωπο και από συνθήκες σε συνθήκες. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση των βασικών αρχών μάνατζμεντ, η εφαρμογή των οποίων μπορεί να οδηγήσει σε επαγγελματική επιτυχία, στη βελτίωση του τρόπου λήψης αποφάσεων και, συνακόλουθα, του τρόπου ζωής.

 

Περιεχόμενα

Απευθύνεται σε

Στελέχη και προσωπικό επιχειρήσεων, τα οποία ξεκινούν τώρα την επαγγελματική τους καριέρα. Μάνατζερ που επιθυμούν να επαναπροσδιορίσουν και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά με το μάνατζμεντ. Όσους και όσες επιθυμούν να εφαρμόσουν τις βασικές αρχές του μάνατζμεντ για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη.

Πληροφορίες