• Η εταιρεία ΕΕΟ Group, διαθέτει περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε ζητήματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, σχεδιάζει και υλοποιεί ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα εκπαίδευσης, προσανατολισμένα στις απαιτήσεις και τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης και οργανισμού.

Πελάτες